ACT:


ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy, een stroming binnen de gedragstherapie.


Binnen ACT gaan we er vanuit dat je in je leven zowel fijne als pijnlijke ervaringen hebt en je logischerwijs hier dus positieve en negatieve gevoelens en gedachten door hebt. Vaak proberen we als mens te leren van het verleden en de toekomst te voorspellen, zodat we mislukking en andere vervelende ervaringen kunnen voorkomen. Helaas kan ons brein hier flink in doorslaan en voor je het weet ben je aan het vechten tegen een onzichtbare vijand: men lijdt het meest, aan het lijden dat men vreest.


Vechten tegen het onvermijdelijke kost niet alleen heel veel energie, het levert je op de lange termijn niets op. Beter is het om die vaardigheden te ontwikkelen die ervoor zorgen dat je in staat bent om te dealen met de moeilijke kanten van het leven en die angsten en piekergedachten die gaan over het verleden of de toekomst los te laten. ACT leert je dus om mee te bewegen met dat wat het leven biedt – goed of slecht – en dus psychologisch flexibel te zijn.


Om deze psychologische flexibiliteit te stimuleren, heeft ACT zes kernprocessen ontwikkeld; Waarden, Toegewijde actie, Contact met het huidige moment, Zelf als Context, Acceptatie en Defusie.
Het ACT4kids-model bestaat uit een metaforische en inhoudelijke vertaling van deze processen, te weten: Hart, Uil, Kat, Olifant, Boom en Zelf. Deze vertaling sluit aan bij het ontwikkelingsniveau en de ervaringswereld van kinderen.


Kinderen groeien op en leren hun verstand te gebruiken. Je leert en wordt steeds wijzer en kunt je verstand dus steeds meer gebruiken. Maar ook hier zit eenzelfde valkuil. Ook bij een kind zal het verstand, naast de wijze praat, regelmatig onzinpraat verkondigen. De kritische stem wordt al snel actief en vult het wijze verstand als het ware aan met, vaak op angst gebaseerde, onwaarheden. Ook een kind kan last hebben van dit stuk van het verstand. Daarom is het belangrijk dat binnen ACT4kids het kind leert zowel naar het verstand te luisteren als voldoende afstand te nemen. We spreken dan ook binnen ACT over mijn Uil. Mijn Uil met veel wijze praat, maar ook veel kletspraat. De kernprocessen van ACT4kids worden ook anders uitgelegd. Uiteraard meer op het niveau van het kind, passend bij zijn of haar leeftijd. Ook gebruiken we leuke metaforen, zoals de uil, maar ook de kat en een boom, om de verschillende technieken aan te leren.

ACT-begeleiding leert kinderen omgaan met vervelende ervaringen. Bij deze ervaringen zijn er vervelende gedachtes en gevoelens en zitten kinderen niet lekker in hun vel. Ze worden bijvoorbeeld boos of trekken zich juist terug en weten niet wat ze moeten doen. Klachten ontstaan vaak wanneer je veel waarheid aan gevoelens en gedachten hecht en er alles aan doet om je niet rot te voelen en geen vervelende gedachten te hebben. ACT leert je om de pijn die het leven nu eenmaal soms brengt, te dragen en om het lijden los te zien van wie jij bent. Je bènt niet stom, je hebt de gedachte dat je stom bent.

Kinderen leren door ACT4kids:
• hoe je met piekeren en andere rot gedachten kunt omgaan, zodat je er minder last van hebt
• wat gevoelens precies zijn en hoe je er ook minder last van kunt hebben
• hoe je jezelf anders kunt leren bekijken
• wat je leuk vindt in je leven, wat je allemaal nog zou willen doen en hoe je dat kunt bereiken
• en last but not least..dat er meer mensen zijn zoals jij!


Ouders zeggen vaak als ik dit vroeger had geleerd… dus ja ook jij als ouder kan hier veel van leren

 


Benieuwd wat ik voor jou kan betekenen?

Contact

 


 
E-mailen
Bellen